Poděkování

Přátelé, kamarádi, 12. ročník Pivního rozjímání je úspěšně za námi. Jistě se všichni shodneme na tom, že tento ročník posunul úroveň našeho festivalu opět o úroveň výše. Dlužno také podotknout skutečnost, že se jednalo o festival s nejvyšším počtem návštěvníků za celých 12 ročníků.
Dovolte mi, abych poděkoval všem sponzorům, účinkujícím, Vám návštěvníkům, organizátorům, a také celému výboru Pivního rozjímání. Zejména bych chtěl poděkovat pánům místopředsedům Petru Romelovi a Aleši Ditrychovi.
Těším se s Vámi na setkání 31. srpna na Náměstí Osvoboditelů, kde proběhne 1. Hradecký Ale Fest. O podrobnostech budete včas informováni.
Jindra Vedlich, předseda Pivního rozjímání.

 Poděkování  

Vážení milovníci piva, děkujeme našim sponzorům v čele se společností Enteria, hlavním sponzorem festivalu.