Milí přátelé a potenciální sponzoři,

jelikož naše akce není zaměřená na výdělek, ani letos nepočítáme s výběrem vstupného. To nás řadí mezi jedny z mála v republice, kteří akci podobného rozsahu konají s volným vstupem. Konání akce je tak do jisté míry závislé na našem vlastním příspěvku a zejména na našich sponzorech. Určitě je na tomto místě důležité podotknout, že za Vaše sponzorské příspěvky Vám můžeme nabídnout nejen dobrý pocit z podílu na konání akce zaměřené na příznivce našeho národního nápoje, ale také zviditelnění Vaší firmy nebo sdružení.

Nabízíme

 • Umístění Vašeho loga na plakátech (velikost je dána výší sponzorského daru)
 • Umístění Vašeho loga na letácích, které budou umisťovány do hradeckých restaurací a hospod
 • Umístění Vašeho loga na letácích v MHD
 • Umístění Vašeho loga na poutačích „RollUpech“ u vstupů na Pivní rozjímání v den konání
 • Umístění Vašeho loga na plachtě pod hlavním pódiem
 • Zařazení Vašeho vlastního stánku mezi vystavovatele, s možností prodávat vlastní sortiment
 • Poděkování za sponzoring moderátorem v průběhu dne
 • Rozhovor se zástupcem firmy na pódiu v průběhu dne (dvakrát)
 • Spoluúčast na slavnostním naražení piva v 11.00 hodin s viditelně umístěným logem Vaší firmy
  v blízkosti narážení sudu
 • Možnost rozdávání Vašich vlastních materiálů v průběhu pivního rozjímání
 • Další možnosti dle individuální dohody